Vill du vara med och påverka kommunens översiktsplanering?

Det framgick i Arvika Nyheter för ett tag sedan att kommunen tänker sig revidera sina översiktsplaner. Översiktsplanerna omfattas av olika framtida visioner och möjligheter vad gäller olika projekt som kommunen tänker sig, men vilket också kan omfattas av olika aspekter där ett miljöperspektiv kan vara nödvändigt att föra in. En positiv förutsättning vad gäller kommuners […]

Läs mer

Exkursion naturnära skogsbruk måndag 6 maj

Som uppföljare till föreläsningen om naturnära skogsbruk ska vi nu följa med Cecilia Berntsson till ett skogsskifte utanför Arvika där hon har jobbat med plockhuggning och häst. Cecilia kommer berätta för oss hur hon har gått tillväga och varför, och vi ska få se ett verkligt exempel på att det går att hugga träd och […]

Läs mer

Fältkurs Signalarter 18-19 maj

Häng med oss på fältkurs! Anmälan till Linda Grauel på E-post: lindagrauel@gmail.com. Max antal deltagare 20 st (nuvarande antal är ca 17st). Fältkurs Signalarter som indikatorer för höga naturvärden med Sebastian Kirppu, organiserad av vår Skogsgrupp. Medtag matsäck, lupp om man har, regnkläder och bra på fötterna. Litterutur: ”Signalartsfloran”. (Dock inte nödvändigt). Plats: Mârtensplatsen vid […]

Läs mer

2018 års aktiviteter

Nu är programmet uppdaterat för 2018. Klicka dig in ovan för att se årets aktiviteter! Glöm inte att boka in dem i din egen kalender. Med vänlig hälsning, Styrelsen, Arvikabygdens naturskyddsförening

Läs mer

Klädbytardagen lördag 1 april

Inom ramen för Nordic Swap Day arrangerades ca 185 klädbyten i Norge, Danmark och Sverige under 2016. Bara i Sverige fick 58 000 plagg nya ägare. Förutsatt att de bytta plaggen ersatte inköp av nya plagg bidrog alla klädbytare med en enorm resursbesparing, nämligen: 43 ton kemikalier, 406 ton koldioxid och 145 000 kubikmeter vatten. Lördag 1 april […]

Läs mer

Föreläsning i hållbar trädgårdsodling onsdag 22 mars

Vi i Naturskyddsföreningen i Arvikabygden vill bjuda in alla trädgårdsintresserade till: Föreläsning i hållbar trädgårdsodling onsdagen den 22 mars kl 18.30 i Taserudsskolans aula i Arvika. Maria Obed från Molkom berättar om hållbar odling i ätliga perenna system.  Hur lär vi oss att bruka trädgården utan att den förbrukas? Genom att t ex odla i […]

Läs mer