Program

25 juni: Blomsterexkursion till Lafallhöjden i Fredrostrakten. Vi samåker: start 16.30 vid Palmvikenparkeringen bakom biblioteket i Arvika. Om du vill bli upplockad längs vägen så sms:a till Ann-Christin 070-63 68 45. Ta gärna med fika och myggsäkra kläder.

Nu finns det två odlingsbäddar vid Nystuga kafé på Sågudden och vi har sått och planterat.

Det mesta är ätbart, men några växter är satta för att locka pollinatörer. Nu finns det skyltar som talar om vilka växterna är. Inga bekämpningsmedel är tillåtna, och inte heller konstgödsel.  På fotografiet taget av Jesper Granback trampar Hans-Åke Scherp ner fjolårslöven bland riset.

 

21 juli: vi deltar i Gammelvala med Naturfalken och annan information. Hjälp gärna till!

27 juli: Slåtterdag på Lafallhöjden. Vi samåker, så hör av dig till styrelsen!

Gunnarskogs hembygdsförening behöver hjälp fler dagar: på måndag 29 juli startar det stora slåtterarbetet. Om vädret tillåter kommer arbetet att ta cirka en vecka. Ni som är intresserade av att vara med i deras Slåtterlag ska kontakta Bill Gradin på telefon 070 8167403 eller email bill_gradin@hotmail.com  Så här berättar hembygdsföreningen om slåttern: Gunnarskogs Hembygdsförening kommer i år att ansvara för slåttern på Lafallhöjden i Treskog i Gunnarskog. Vi behöver därför ha ett Slåtterlag som kan slå gräset, samla ihop gräset och köra bort det. Lafallhöjden är ett kulturhistoriskt intressant odlingslandskap med en mycket artrik flora som vi fortsätter att utveckla och vårda. Därför krävs det att slåttern görs med lie, slåtterbalk och där det är möjligt med traktor och att vi räfsar ihop gräset för hand och kör bort gräset. Slåtterarbetet är därför arbetsintensivt och det ger tillfälle till att slå med lie och att arbeta med gamla arbetsmetoder vid slåttern. Det ger också tillfälle till trevlig samvaro. All hjälp är välkommen.

3-4 augusti ordnar Gunnarskogs hembygdsförening hantverksdagar tillsammans med Naturskyddsföreningen. Temat är hållbarhet och återbruk. Mer information kommer senare.