Program

22- 23 september: Skogsmässa på Ritz i Arvika. Se det digra programmet här!

26 september: Nätverket för hållbart Arvika möter skolprogrammet Ung Företagsamhet

Några representanter från Nätverk för ett hållbart Arvika träffar UF-studenter från Taserud (kanske även Solberga) och berättar om varför det är så viktigt att tänka hållbarhet när man startar företag.

Om någon mer tycker detta verkar intressant och vill vara med på ANC på förmiddagen den 26 september så kontakta Annica på p.annica@telia.com. Vi vill gärna ha möjligheten att erbjuda eleverna bollplank/mentorer (inte så allvarligt som det låter), alltså någon vuxen förutom lärarna att bolla sin affärsidé med. Om du kan tänka dig det så anmäl dig till Annica.

7 oktober: Grön Mârten

Grön mârten är i år inbakad i den vanliga Mârten, d.v.s. våra utställare kommer står 3-4 stycken på varje ställe utspridda bland övriga deltagare. Hör av dig till Christina Wolf på info@lillakrakan.se om du vill delta som grön utställare.

Lördag 14 oktober: Exkursion till vår skog i Årtakan. Samåkning 9.30 från Arvika, start 10 i Årtakan.

Välkommen att lära om praktiskt naturvårdande i en skog med naturvårdsavtal. Martin Eneling visar och vi praktiserar tillsammans. Kom i oömma kläder lämpliga för skogsutflykt och ta med matsäck.

Naturskyddsföreningen äger sedan många år ett skogsskifte i Årtakan , väster om Sulvik som vi fått genom donation. Delar av det är skyddat genom naturvårdsavtal med skogsstyrelsen.
Lördagen den 14 oktober 10-14 lär vi oss praktiskt hur vi utför naturvårdsåtgärder i skyddsvärd skog. Medtag bågsåg och yxa om du har.

Martin Eneling som guidar oss i detta fick i år naturskyddsföreningens naturvårdspris på riksstämman i Västerås, för sitt fina naturvårdsarbete i sin egen skog.

Vi samåker från Palmviksparkeringen bakom biblioteket i Arvika 9.30.
Anmälan till vår ordförande Ann-Christin Karlsson sms:070-6368450

Om du har frågor så kontakta Ann-Christin på krusenholm@gmail.com

26 oktober – Föreläsning

Föreläsning: Stoppa matsvinnet! En förpackad lösning. Professor Fredrik Wikström från Karlstads universitet berättar. kl 18.00 i Bibliotekets hörsal, Arvika. Fredrik Wikström har tillsammans med sin kollega Helén Williams skrivit boken Stoppa matsvinnet! En förpackad lösning.