Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon arbetsgrupp?

  Nätverk för ett hållbart Arvika. En grupp för dig som vill göra fler miljökloka val i din vardag samt inspirera andra att göra detsamma. I nuläget är vi ca 358 engagerade deltagare i gruppen med många spännande projekt på gång. Ta kontakt med Eva vid intresse!

Skicka mail till Eva Leander om Nätverket

 

Skogsgruppen fokuserar på skogens ekosystem, biologisk mångfald och hållbart skogsbruk. Vi inventerar även signalarter samt vidtar åtgärder för skydd av skog. Vill du också vara med? Ta kontakt med Freja!

Skicka mail till Sara Falkstad om Skogsgruppen

 

 

 

 

Rädda jorden vill se till att vi i framtiden har bördig jord på klotet. Enligt FN kommer det nämligen inte att finnas någon bördig jord kvar om 50 år (!) om vi fortsätter som hittills med monokulturer och gifter. Rädda jorden finns som grupp såväl på länsnivå som lokalt i Arvika. I Arvika är vi nu drygt tio som ingår. Vi ordnar föreläsningar och ska ordna workshops där vi lär oss bygga odlingsbäddar, komposter m.m. Anmäl dig till Lena Waldau

Demokratin hotas av klimatkrisens sociala konsekvenser: hjälp oss att ordna en demokrativecka runt demokratidagen 15 september. Vi vill gärna börja med några diskussionsträffar där vi studerar de förändringar i den svenska lagstiftningen, vilka urholkar den svenska demokratin. Anmäl dig till Lena Waldau