Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper?

Skogsgruppen fokuserar på skogens ekosystem, biologisk mångfald och hållbart skogsbruk. Vi inventerar även signalarter samt vidtar åtgärder för skydd av skog. Hör av dig vid intresse på lindagrauel@gmail.com.

Ett hållbart liv. För dig som vill göra fler miljökloka val i din vardag samt inspirera andra att göra detsamma. Ta kontakt med freja.sagvik@gmail.com vid intresse.