Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon arbetsgrupp?

Nätverk för ett hållbart Arvika. En grupp för dig som vill göra fler miljökloka val i din vardag samt inspirera andra att göra detsamma. I nuläget är vi ca 358 engagerade deltagare i gruppen med många spännande projekt på gång. Ta kontakt med Eva vid intresse!

Skicka mail till Eva Leander om Nätverket

Skogsgruppen fokuserar på skogens ekosystem, biologisk mångfald och hållbart skogsbruk. Vi inventerar även signalarter samt vidtar åtgärder för skydd av skog. Vill du också vara med? Ta kontakt med Freja!

Skicka mail till Sara Falkstad om Skogsgruppen