Styrelsen 2016

Ann-Christin Karlsson (ordförande), tfn: 0570-80336, E-post: ann_christin.karlsson@telia.com

Peter Nilsson (vice ordförande och kassör)

Elin Olsson (sekreterare och webbansvarig), tfn: 073-831 73 00, E-post: e.ohlsson88@hotmail.com

Eva Leander (ordinarie ledamot)

Göran Carlzon (ordinarie ledamot)

Christina Volf (ordinarie ledamot)

Anna-Karin Rimo (suppleant)

Anna-Lena Nilsson (suppleant)

Annahanna Lindal (suppleant)

Ute Attermeyer (suppleant)